Personvern

Hos Robin Hood LLC er vi opptatt av å beskytte personopplysningene til våre kunder, leverandører og andre vi samhandler med. Denne personvernerklæringen gir en grundig beskrivelse av hvordan vi behandler personopplysninger i vår virksomhet, enten det er via vår nettside, e-post, telefon, Min Side eller andre former for kontakt.

Her finner du informasjon om hvilke typer personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør det, og hvilke rettigheter du har knyttet til behandlingen av dine personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Robin Hood LLC, ved daglig leder, er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på følgende adresse:

Adresse:

Robin Hood LLC
1603 Capitol Avenue
82001 Cheyenne

Kontaktinformasjon:

Telefon: +47 929 53 442
E-post: kundeservice@maaz.no


Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags opplysninger samler vi inn 

Innledning

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av om det er kontaktinformasjon til våre kunder, leverandører, utsendelse av nyhetsbrev, eller om du tar kontakt med oss i andre henseender.

Dine bestillinger

Når du foretar en bestilling hos oss opprettes det et løpende kundeforhold. I vårt system lagres opplysninger om navn, adresse, telefon, e-post og fødselsdato. Her registreres også informasjon om kjøpte produkter hos oss.

Personopplysningene som registreres er i hovedsak opplysninger vi trenger for å levere varene til deg, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med kjøpet. Behandlingen av personopplysningene skjer på grunnlag av avtale med deg.

Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Dette gjør vi for å forhindre svindel. 

Vi er videre pålagt å oppbevare personopplysninger avgitt i forbindelse med bestillinger for å oppfylle våre forpliktelser etter regnskapslovgivning, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Dette innebærer at denne historikken ikke slettes før det har gått minst fem år.

Kundehistorier

Ved opprettelse av et kundeforhold hos oss ønsker vi gjerne din tilbakemelding på hva du synes om produktet. Dersom du ønsker å gi oss din tilbakemelding publiseres denne på vår nettside etter samtykke fra deg. Her vil navnet ditt fremgå dersom dette er oppgitt.

BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER TIL MARKEDSFØRINGSFORMÅL

Mottakelse av nyhetsbrev

Vi tilbyr eksisterende og potensielle kunder å motta nyhetsbrev, informasjon om vår virksomhet, produktanbefalinger, konkurranser eller motta andre tilbud via e-post og sms. 

Det er frivillig å motta dette, og man kan melde seg av vårt nyhetsbrev. Det er også enkelt å melde seg ut av e-post listen ved å klikke på «meld meg av nyhetsbrev» nederst i e-posten som mottas eller ved å ta kontakt med oss per e-post.

For eksisterende kundeforhold sendes informasjon om våre varer i medhold av markedsføringsloven § 15. Vi sender også nyhetsbrev etter opphør av kundeforholdet eller andre som ønsker å motta nyhetsbrev, men da etter samtykke fra deg.

Bruk av cookies
Vår nettside benytter informasjonskapsler (cookies) for å kunne analysere hvor trafikken kommer fra, hva som blir trykket på, utarbeidelse av statistikk med mer for å kunne tilby bedre nettsider og markedsføre våre produkter.

Sosiale medier

Robin Hood LLC er aktiv bruker av sosiale medier som Facebook, Instagram, Snapchat. Vi gjør oppmerksom på at dersom du besøker oss via slike medier er det personvernerklæringen til dette nettstedet som gjelder.

På sosiale medier vil vi legge ut nyheter, gode tilbud og konkurranser. Dersom du deltar på en konkurranse via sosiale medier vil personopplysninger om deg kunne bli registrert i vårt system. En slik registrering baserer vi på samtykke fra deg.

Vi benytter oss også av sosiale medier for direkte markedsføring, ved at annonser om våre produkter vil kunne fremkomme på din profil på sosiale medier. 

Utlevering av personopplysninger til andre
Personopplysningene videreformidles bare til andre i tilfeller der loven tillater det eller dersom det er angitt i denne personvernerklæringen. Dette er spesielt i forbindelse med å levere en bestilling, til bokføringsformål, markedsføring eller dersom du på forhånd har gitt tillatelse til det. I forbindelse med en leveranse vil f.eks. tjenesteleverandørene vi bruker (transportører, logistikkforetak, banker) få tilgang til de opplysningene de trenger for å gjennomføre bestillingen. Tjenesteleverandørene har kun adgang til å bruke opplysningene til å utføre sine definerte oppgaver.

Robin Hood LLC benytter seg av eksterne tjenesteleverandører (databehandlere) som kan komme til å behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått skriftlige databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Dersom du ønsker informasjon om våre databehandlere kan du ta kontakt med oss per e-post.

Lagring og sikring av personopplysninger
Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet eller lov er oppfylt.

Vi tar sikkerhet på alvor og gjennomfører jevnlig kontroller for å sikre at dine personopplysninger ivaretas på en god måte. 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har krav på innsyn i de personopplysningene vi har registrert om deg, og kan til enhver tid kreve retting, korrigering eller sletting av opplysningene vi behandler.

Spørsmål om vår behandling av personopplysninger om deg, retting, sletting eller annet kan rettes til kundeservice@maaz.no

. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Rett til dataportabilitet
Du har rett til å få utlevert personopplysninger du selv har gitt oss om deg, i et strukturert format, som kan overføres til andre. Dette kalles retten til dataportabilitet og gjelder opplysninger du har gitt oss basert på samtykke eller avtale. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Klage
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.